ಚೈತನ್ಯರೂಪಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನೀಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು !

ಮಾನವನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು (ಆಕ್ಸಿಜನ್) ಸಿಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಜ-ತಮದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಎಂದೋ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. - ಶ್ರೀ. ರಾಮ ಹೊನಪ,  ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ. (೨೩.೧.೨೦೧೬)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಚೈತನ್ಯರೂಪಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನೀಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು !