ನಮ್ಮೆದುರು ಯಾರ ಆದರ್ಶವಿರಬೇಕು ?


ಹಿಂದೂಗಳೇ, ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಛ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಛ. ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾ.ವೀ. ಸಾವರಕರ್ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆದರ್ಶವಿರಬೇಕು !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ನಮ್ಮೆದುರು ಯಾರ ಆದರ್ಶವಿರಬೇಕು ?