ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ !

ಭಾರತವು ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ನೇಶನ್ (ಪರಮಾಪ್ತ  ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ) ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು; ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ !